ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සමග පැවැති හමුවේදී ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා කළ කතාව 2017 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනිදා, නිව්යෝර්ක්   වාර්ෂිකව නිව්යෝක්හි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ වාර්ෂික සමුළුවේ 72 වන සැසිවාරයට සහභාගිවන අවස්ථාවේ අපේ රටේ පමණක් නොව විදේශ රටවල පවා සුවිශාලවූ ශාසනික මෙහෙවරක්, සමාජයීය මෙහෙවරක්, මානව හිතවාදී මෙහෙවරක් ඉටුකරනු ලැබූ ගෞරවනීය වන්දනීය කුරුණෑගොඩ පියතිස්ස නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගේ  […]

Statement by the Cabinet of Ministers The National Unity Government, headed by President Maithripala Sirisena reaffirm commitment, in accordance with the mandates received from the people at the Presidential elections in January and Parliamentary elections of August 2015, to ensure that our nation never again returns to a conflict-ridden past, and instead resolve to guide […]